Privacyverklaring

Hoe ga ik om met uw gegevens.

Als verpleegkundige houd ik mij aan mijn verpleegkundig beroepsgeheim en aan de verpleegkundige beroepscode.

In deze verklaring geef ik aan op welke zorgvuldige wijze ik om ga met de door cliënten verstrekte gegevens. De gegevens die ik van mijn cliënten ontvang zijn: naam, adres, woonplaats, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, naam huisarts en medische gegevens. Deze gegevens heb ik nodig om tijdens de consulten op maat te kunnen informeren en adviseren.

De gegevens worden vastgelegd in een extern beveiligde database van de beroepsvereniging VVOC. Conform eisen bewaar ik een dossier vijftien jaar. De cliënt kan dit dossier inzien. Gegevens die ik digitaal ontvang zijn e-mails van cliënten. Deze zijn beveiligd via mijn computersysteem. Ik archiveer geen digitale gegevens van cliënten. De gegevens uit het inschrijfformulier neem ik over en sla ik op in de database van de beroepsvereniging VVOC.

Indien nodig neem ik, in overleg met en na toestemming van de cliënt, contact met de huisarts of andere medische behandelaar op. Deze toestemming wordt bevestigd door de cliënt met een handtekening op een daarvoor speciaal opgesteld formulier.

 
 
 
E-mailen
Bellen