Voor werkgevers


Vrouwen kunnen in de overgang diverse klachten ervaren (80% ervaart klachten tijdens de overgang) als opvliegers, slecht slapen, spier- en gewrichtspijnen, onzekerheid, geheugen- en concentratieklachten en somberheid. Deze klachten kunnen van invloed zijn op het werk van deze vrouwen (bij 55% van de vrouwen met klachten door de overgang).

Aan de klachten die ervaren worden door vrouwen in de overgang is meestal wat te doen. Belangrijk is in de eerste plaats het geven van informatie. Wanneer vrouwen begrijpen wat er gebeurt in hun lichaam, is dat al vaak de helft van de oplossing. Het geven van informatie is interessant voor vrouwen die al klachten ervaren, maar ook zeker voor vrouwen die deze levensfase nog niet hebben bereikt maar wel voorbereid willen zijn op deze fase, zodat klachten tijdig worden herkend.

1. Informatiebijeenkomst

Als leidinggevende in een organisatie waar veel vrouwen werkzaam zijn, kan het vrijwel niet anders dan dat u met regelmaat een vrouw treft met overgangsgerelateerde klachten. De klachten van de overgang kunnen een grote invloed hebben op het dagelijks functioneren. Dit wordt ook onderkend door het CNV in de beschreven handreiking ‘Open over de overgang’. Het tijdig herkennen van deze klachten door de vrouw zelf, maar daarnaast ook door u als leidinggevende, kan bijdragen aan het inzetten van interventies door bijvoorbeeld de huisarts, gynaecoloog of overgangsconsulent. Om de (lichamelijke) klachten te kunnen herkennen, is kennis nodig. In de informatiebijeenkomst wordt de overgangsfase met de daarbij behorende klachten besproken en toegelicht. Daarnaast komt aan bod wat mogelijke adviezen kunnen zijn en wordt nader ingegaan op de psychosociale impact van de overgang en hoe klachten van de overgang van invloed kunnen zijn op de verschillende rollen binnen het gezin en op het werk en op leefstijl.

Doelgroep: leidinggevenden
Duur: 1 uur

2. Workshop

De overgang is een fase van het leven waar iedere vrouw doorheen gaat; de een wat jonger, de ander wat ouder. De een zonder klachten en de ander met forse klachten. Begrijpen wat er gebeurt met je lichaam en mentaal tijdens de menstruatiecyclus en in de levensfase van de overgang helpt bij het omgaan met eventuele (toekomstige) klachten. De workshop ‘Vitaliteit en veerkracht’ voor vrouwen met vragen en klachten over de menstruatiecyclus en de overgang duurt in totaal 2 uur (inclusief 10 minuten pauze). Tijdens de workshop gaan we in gesprek over de verschillende klachten gedurende de menstruatiecyclus en de overgangsfase: waar komen ze vandaan en wat kun je ertegen doen? We bespreken de risico’s die kunnen optreden door en na de overgang. We gaan op zoek naar mogelijk aanpassingen in leefstijl die kunnen bijdragen aan het verhogen van de weerbaarheid, veerkracht en inzetbaarheid op de werkvloer tijdens en rondom de overgang. Tijdens de workshop wisselen theorie en praktijk elkaar af en blijkt deze workshop ook vaak een ‘feest’ van herkenning.

Doelgroep: vrouwen met vragen en/of klachten van de overgang
Duur: 2 uur  

3. Individuele consulten

Het voeren van individuele consulten behoort tot de mogelijkheden. Op een vast dagdeel in de maand wordt een spreekuur ingericht op een locatie naar keuze of online. Het eerste consult met een vrouw duurt 1 uur en bestaat uit een verkenning van de hulpvraag, informatie geven, anamnese en adviezen. Een vervolgconsult duurt tevens 1 uur en daarin worden de ingezette adviezen geëvalueerd, de adviezen indien nodig bijgesteld en de risicoprofielen besproken, en op basis van de risicofactoren worden er gerichte leefstijladviezen gegeven.

Doelgroep: vrouwen met overgangsgerelateerde klachten
Duur: 1 uur

Informatie

Zoekt u een overgangsconsulent voor het geven van een presentatie of workshop in uw organisatie, dan kunt u contact opnemen met Mirelle Eekhoudt (06-14341442, www.mi-elle.nl).

Start alvast thuis
met de gratis tips!

Heb jij net een zetje in de goede richting nodig? Download dan de gratis tips en ga gelijk aan de slag.